Last ned som PDF

18 sider

0.15 MB

Forsiden av dokumentet Positive helseeffekter av fysisk aktivitet

Evaluering

Positive helseeffekter av fysisk aktivitet En konkretisering av veien mot mer fullstendige samfunnsøkonomiske analyser

Et menneske som går fra å være fysisk inaktiv til å være fysisk aktiv vil statistisk sett få en betydelig helsegevinst i form av redusert sykdom, økt livskvalitet og økt levealder. Denne rapporten vurderer hvilken størrelsesorden og verdi en skal bruke på slik helsegevinst i samfunnsøkonomiske analyser. Rapporten vurderer ikke i hvilken grad en ved ulike tiltak kan få flere til å gå eller sykle, og ikke hvor stor andel av eventuelle nye gående og syklende som var fysisk inaktive og som derfor faktisk får en helsegevinst. Kunnskap om effekten av gang- og sykkeltiltak er også viktig input i samfunnsøkonomiske analyser, men er altså ikke tema i denne rapporten.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfatter

Kjartan Sælensminde

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg