Last ned som PDF

72 sider

0.89 MB

Forsiden av dokumentet Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien

Kartlegging

Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien Oppsummering av inntjening og lønnsomhet 2002

Tall fra 451 norske fiskeindustribedrifter viser at 2002 ble et av de vanskeligste årene for norsk fiskeindustri på svært lenge. Med få unntak var lønnsomheten betydelig svakere i alle sektorer sammenlignet med året før. Bedriftene innenfor konsumindustrien hadde et samlet tap på 700 millioner kroner. Over 60 prosent av bedriftene gikk med tap i 2002, og samlet underskudd i disse beløp seg til over én milliard kroner. Størst var tapene i pelagisk konsumindustri med et samlet underskudd på omlag 400 millioner kroner. Også bedriftene innenfor hvitfisksektoren gikk med et betydelig tap i 2002, og svakest var resultatene blant saltfisk- og tørrfiskprodusentene. Store tap preget også resultatene i rekeindustrien. Samlet sett var lønnsomheten høyest i klippfiskindustrien, samtidig som det her var svært stor variasjon mellom bedriftene. Industrien som foredler laks klarte seg også bedre enn gjennomsnittet, men også her økte forskjellene mellom bedriftene betydelig. Utvalget av bedrifter som har aktivitet innenfor flere sektorer hadde også resultater som var bedre enn industrien ellers. Lavere bruttomarginer bidro også til at industriens samlede verdiskaping ble redusert med 25 prosent fra året før. Industriens avkastning på totalkapital ble en halv prosent, men avkastningen på egenkapitalen var minus 21 prosent. Investeringene i industrien falt med 25 prosent fra året før, men utgjorde likevel 1,1 milliarder kroner. Som i 2001 var det sildemel- og sildoljeindustrien som hadde best lønnsomhet, men et ordinært resultat før skatt på over fire prosent av driftsinntektene. Blant fiskeeksportørene og andre engrosbedrifter falt inntjeningen i 2002. Ordinært resultat før skatt utgjorde 0,1 prosent av driftsinntektene, mot 1,4 prosent året før.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Forfatter

Bjørn I. Bendiksen

Språk

norsk

ISBN

8272515253