Last ned som PDF

98 sider

0.37 MB

Forsiden av dokumentet Kommunenes samhandling med frivillig sektor

Vedlegg

Studie

Kommunenes samhandling med frivillig sektor

Formålet med denne undersøkelsen har vært å framskaffe oversikt og kunnskap om kommunenes forhold til frivillig innsats. Det har vi gjort ved en litteraturstudie av nordiske erfaringer og en kartlegging av samhandlingsmønsteret i norske kommuner. Hovedvekten i arbeidet har ligget på den empiriske kartleggingen. Det er kommunene som er utgangspunkt for analysen, ikke frivillig sektor. Det handler om hvordan kommuner og frivillige aktører står i relasjon til hverandre, sett ut fra kommunenes ståsted.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Svein Ingve Nødland, Nils Asle Bergsgard, Anett Bjelland og Einar Leknes

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788249005178

Tema

Kommuner og regioner Kultur, idrett og frivillighet