Last ned som PDF

26 sider

0.32 MB

Forsiden av dokumentet Rettspsykiatri - organisering, forskning og utdanning

Forhåndsutredning

Rettspsykiatri - organisering, forskning og utdanning Rapport fra arbeidsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet, med deltakelse fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet

I forbindelse med opprettelsen av tilregnelighetsutvalget, besluttet regjeringen å sette i gang en utredning av organiseringen av det rettspsykiatriske arbeidet, med internfrist sommeren 2013 for å presentere eventuelle forslag til endringer for regjeringen. Utredningen tar utgangspunkt i at det er nødvendig med en sterkere offentlig rolle i tjenesteproduksjonen, men uten at det offentlige gis et formalisert ansvar for hele produksjonen – noe som ville medføre uheldige fortrengningseffekter og press på kapasiteten i psykisk helsevern. Det foreslås at en fremtidig organisering bygger på de tre regionale kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (underlagt de regionale helseforetakene), og at disse brukes som grunnlag for å bygge opp en landsdekkende struktur for den rettspsykiatriske tjenesteproduksjonen.

Publisert

Eiere

Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Helse og omsorg lov og rett, beredskap

Virkemidler

organisering