Last ned som PDF

28 sider

0.18 MB

Forsiden av dokumentet Programplan - Program for pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin

Strategi/plan

Programplan - Program for pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin Programplan

Norge har spesielt gode forutsetninger for pasientnær klinisk forskning på internasjonalt toppnivå. Disse muligheter er i dag ikke tilstrekkelig utnyttet. Slik forskning er nødvendig for å utnytte ressursene der helsegevinsten er størst. Alternativ medisin har oppnådd utbredt anvendelse i befolkningen uten at metodene er vitenskapelig dokumentert. Nytten av et stort antall tiltak innenfor offentlig helsevesen er heller ikke forskningsmessig underbygget. Dette er store utfordringer som programmet for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin står ovenfor. Den overordnede målsetting er først og fremst å styrke kompetanse og kvalitet innen denne delen av medisinsk forskning. Klinisk forskning bør inkorporeres som en naturlig del av klinisk virksomhet. Et av de viktigste satsingsområdene er å styrke de nyopprettede kompetansesentra for klinisk forskning og kompetansemiljøet i alternativ medisin. Programmet vil i tillegg arbeide for en bred kvalitetsforbedring gjennom sin søknadsbehandling og øvrige virksomhet. Til dette arbeidet kreves betydelig øket interesse og offentlig satsing på denne delen av medisinsk forskning. Dette programmet presenterer mål og retningslinjer for hvordan arbeidet bør tilrettelegges frem til år 2005.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

8212015718

Tema

Helse og omsorg