Last ned som PDF

32 sider

3.11 MB

Forsiden av dokumentet Spredning av plastfibre fra sprøytebetong

Kartlegging

Spredning av plastfibre fra sprøytebetong Kartlegging av spredningsmåte og mottiltak

Flere av Statens vegvesens tunnelprosjekter har erfart at store mengder plastfiber fra sprøytebetong ender opp langs kyst- og strandsone tilknyttet til disse anleggene. Denne rapporten beskriver hvordan plastfiber kan spres fra anlegget, miljøpåvirkning utover å være et forsøplingsproblem samt tiltak for å redusere og hindre spredning. Flere av tiltakene som foreslås i rapporten vil også være effektive for å hindre spredning av tennlunter (Nonelslanger).

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk