Last ned som PDF

96 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene

Forhåndsutredning

Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene Utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Temaet for denne rapporten er faglig bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene i videregående skole. Den konkrete bakgrunnen for prosjektet er et forslag fra Byggenæringens Landsforening (BNL) om å gi elevene økte muligheter for faglig spesialisering i skolen. Forslaget aktualiserer viktige spørsmål knyttet til avveiingen av behovet for faglig bredde mot behovet for faglig fordypning og spesialisering i fag- og yrkesopplæringen. Utdanningsdirektoratet har vært oppdragsgiver for prosjektet. I rapporten spør vi hvilke muligheter skolene i dag har for å tilby faglig konsentrasjon, vi presenterer ulike lokale modeller for organisering av undervisningen, og vi presenterer og diskuterer erfaringer med ulike modeller. Det viktigste datagrunnlaget for rapporten er kvalitative intervjuer med skoleledere, lærere og elever på fire videregående skoler som tilbyr utdanning i bygg- og anleggsteknikk. Vi har i tillegg intervjuet informanter i Utdanningsdirektoratet, BNL, fylkeskommuner og opplæringskontor.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788274229112

Tema

utdanning og forskning