Last ned som PDF

183 sider

3.37 MB

Forsiden av dokumentet Institusjonstilbudet i barnevernet - sluttrapport

Evaluering

Institusjonstilbudet i barnevernet - sluttrapport

Barne- og familiedepartementet (BFD) har hatt behov for en ekstern utredning av det statlige barnevernets system for styring, ledelse, kontroll og oppfølging av institusjonstilbudet, både det som er statlig eid og det som er privat eid. Et sentralt mål med utredningen er å styrke kunnskapen om rammevilkårene for aktører i institusjonsbarnevernet, og hvordan disse rammevilkårene eventuelt bør endres for å støtte opp om målet om et velfungerende og effektivt barnevern. Et uttrykt mål med denne utredningen er å peke på mulige endringer og tiltak som kan gjennomføres for å oppnå et bedre og mer effektivt tilbud til barn og unge på institusjonsområdet

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Menon Economics AS

Forfattere

Leo A. Grünfeld, Elisabeth Backe Hansen, Maria K Guldvik, Iselin Kjelsaas, Even Winje, Lars Skage Engebretsen og Nina B. Westberg

Språk

norsk

Tema

familie og forbruker

Nøkkelord

Barnevern

Virkemidler

reform

Analysekriterier

kvalitet utfordringsbildet