Last ned som PDF

44 sider

0.56 MB

Forsiden av dokumentet En kunnskapsbasert kulturpolitikk

Forhåndsutredning

En kunnskapsbasert kulturpolitikk Kulturdepartementets eksterne FOU-utvalg

Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg skal gi råd om hvordan Kulturdepartementet kan håndtere ansvaret for FoU som grunnlag for politikkutforming og –forvaltning på en god måte. Hovedspørsmål utvalget skal se på er knyttet til hvilke forskningsområder som peker seg ut som særlig viktige for utvikling av kultursektoren, hva vil være de viktigste kunnskapsbehovene for aktører som utformer og forvalter kulturpolitikk i tiden fremover, hvilke forskningspolitiske virkemidler som bør prioriteres, og på hvilke måter FoU kan brukes som en strategisk ressurs for utvikling av kulturpolitikk. Utvalget vil understreke at det er behov for en særskilt forskningspolitisk innsats for å styrke den kulturpolitisk relevante forskningen. Utvalget har valgt å gi råd om dette både på overordnet nivå på tvers av departementets virkeområder, og enkeltvis etter de virkeområder mandatet gir.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Kultur, idrett og frivillighet utdanning og forskning