Last ned som PDF

52 sider

3.43 MB

Forsiden av dokumentet Energieffektivisering og reduksjon av klimagasser

Statusrapport

Energieffektivisering og reduksjon av klimagasser En analyse av offentlig petroleumsforskning 2015–2018

Analysen som ligger til grunn for denne brosjyren viser at Forskningsrådets to programmer PETROMAKS 2 og DEMO 2000 i perioden 2015–2018 har gitt støtte til over 100 prosjekter, både hos forskningsmiljøene og i næringslivet som vil kunne få positive effekter for miljøet dersom de blir tatt i bruk.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212037212

Tema

Energi utdanning og forskning