Last ned som PDF

100 sider

1.37 MB

Forsiden av dokumentet Målestokkonkurranse i VA-sektoren

Forhåndsutredning

Målestokkonkurranse i VA-sektoren

På oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har SINTEF laget et forslag til opplegg for etablering av et nasjonal målestokkonkurranse (benchmarking) hvor hovedmålsetningen er å få økt åpenhet om VA-sektoren for å: 1) styrke insentiver til effektiv forvaltning av VA og 2) øke åpenheten for allmennheten. Det er foreslått to modeller.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Frøydis Sjøvold, Jon Røstum, Kjell Sand og Tom Fagerhaug

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

8214037417