Last ned som PDF

32 sider

1.62 MB

Forsiden av dokumentet Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform

Evaluering

Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform Synteserapport fra evalueringen av Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet (KL) ble formelt innført fra skoleåret 2006/2007. Tidlig i innføringen ble det lyst ut flere oppdrag om følgeevalueringer av reformimplementeringen. Alle evalueringsprosjektene har fortløpende levert underveisrapporter, og sluttrapportene fra prosjektene er nå også ferdigstilt. Utdanningsdirektoratet har hatt et programstyre som har initiert og fulgt opp alle evalueringene, og de har engasjert fire forskningsmiljøer til å skrive tematiske synteserapporter. Denne rapporten gir en syntese av temaområdet «Elevenes læringssituasjon etter innføringen av ny reform». I kravspesifikasjonen fra Utdanningsdirektoratet er tre problemstillinger formulert: - Hvilke effekter har reformen hatt på elevenes læringsutbytte, gjennomføring og formell kompetanseoppnåelse? - Hvordan håndterer elevene overganger mellom skoleslagene? - Hvordan bidrar reformen til utvikling av en bedre kultur for læring og bedre tilpasset opplæring for alle?

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Universitetet i Oslo

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788290904987