Last ned som PDF

30 sider

1.5 MB

Forsiden av dokumentet Prioriteringsmodell for skredpunkt

Veileder

Prioriteringsmodell for skredpunkt Brukerveiledning

Rapporten gir en introduksjon til beregningsmodellen for prioritering av skredutsatte punkt. Rapporten tar for seg selve regnemodellen og hvordan denne er innarbeidet og beregnes i NVDB. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med oppdatering av oversikt over skredutsatte punkt som grunnlag for arbeid med NTP 2018-2027.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk