Last ned som PDF

35 sider

0.64 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2p og 2p-y

Evaluering

Evaluering av sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2p og 2p-y Sluttrapport

Rambøll Management Consulting har i perioden mai 2013 til november 2014 gjennomført en evaluering av en utprøving med sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2P og 2P-Y i Troms fylkeskommune. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med Liv Sissel Grønmo og Inger Christin Borge ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Hensikten med evalueringen har vært å se nærmere på organiseringen av sommerskoletilbudet, elevenes motivasjon og forventninger til tilbudet, elevenes holdninger til matematikk og hvorvidt elevene består eksamen i etterkant. Evalueringen bygger på et datamateriale bestående av intervjuer, casebesøk, spørreundersøkelser og observasjon. Antallet elever ved sommerskolen er relativt lavt, og vi kan ikke utelukke at eventuelle forskjeller i resultatene i spørreundersøkelsene fra det ene året til det andre skyldes tilfeldigheter. Det er derfor nødvendig å tolke resultatene med varsomhet.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no