Last ned som PDF

132 sider

0.7 MB

Forsiden av dokumentet Reglement for økonomistyring i staten - Bestemmelser om økonomistyring i staten

Retningslinjer

Reglement for økonomistyring i staten - Bestemmelser om økonomistyring i staten

Reglement for økonomistyring i staten ble fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003. Finansdepartementet fastsatte samme dag Bestemmelser om økonomistyring i staten, for gjennomføring av dette reglementet (med hjemmel i reglementets § 3). Regelverket utgis her samlet i ett hefte, med felles innholdsfortegnelse og stikkordregister. Reglement for økonomistyring i staten (”reglementet”) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (”bestemmelsene”) trer i kraft 1. januar 2004, med en generell overgangsordning på 1 år for å få på plass instrukser i henhold til reglementets § 3, 2. og 3. ledd. Det reviderte reglementet erstatter Økonomireglement for staten, fastsatt ved kongelig resolusjon 26. januar 1996. Bestemmelsene erstatter Funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten, fastsatt av Finansdepartementet 24. oktober 1996 med endringer av 23. august 2001.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Språk

norsk