Last ned som PDF

48 sider

5.38 MB

Forsiden av dokumentet Metodeutvikling av tunnelvask

Kartlegging

Metodeutvikling av tunnelvask

I dette oppdraget var det befart flere tunneler i Norge for å se både tradisjonelle vaskemetoder og en ny potensiell teknologi bestående av tørris. Tunnelene var Strindheimtunnel (Trondheim), Nøstvettunnelen (Akershus), Rælingstunnelen (Akershus), Stordalstunnelen (Møre og Møre og Romsdal), Dyrkorntunnelen (Møre og Romsdal), Visettunnelen (Møre og Romsdal), Blindheimstunnelen (Møre og Romsdal) og Valderøytunnelen (Møre og Romsdal). I tillegg var det tatt inn tunneldriftserfaring fra ulike regioner i Norge, dvs., Akershus, Møre og Romsdal, Oslo og SørTrøndelag.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Multiconsult Norge AS

Språk

norsk