Last ned som PDF

96 sider

4.16 MB

Forsiden av dokumentet Grønn Mobilitet

Studie

Grønn Mobilitet En mulighetsstudie om mobilitetsrådgivning i Region sør

Rapporten er en mulighetsstudie om mobilitetsrådgivning i vegvesenets Region sør. Erfaringer og status for arbeid med det som kan kalles "aktiv mobilitetspåvirkning" er kartlagt i 22 bykommuner og de 5 fylkeskommunene i Region sør. Erfaringer fra Oslo, Bergen, Nord-Jæren og Trondheim og andre land er også presentert. En begrepsdrøfting er også en viktig del av studien. Som en støtte for hvordan arbeidet med aktiv mobilitetspåvirkning kan legges opp, er anbefalinger fra den internasjonale organisasjonen EPOMM gjennomgått og presentert. Studien drøfter også hvilken rolle Statens vegvesen bør ta i arbeidet med aktiv mobilitetspåvirkning både nasjonalt og regionalt. Studien foreslår at Vegvesenets Region sør tar initiativ til videreføring i et regionalt prosjekt.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk