Last ned som PDF

42 sider

0.79 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av regionalt planforum

Evaluering

Evaluering av regionalt planforum

NIVI Analyse har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en evaluering av regionalt planforum. Formålet med undersøkelsen har vært å gjennomføre en landsdekkende kartlegging av hvordan regionalt planforum fungerer og i hvilken grad det bidrar til tidlig avklaring og samordning av kommunale, regionale og statlige interesser i planarbeidet. Kartleggingen bygger på en spørreundersøkelse til alle landets fylkeskommuner og intervjuer i tre informantgrupper. En viktig del av undersøkelsen har også vært å beskrive gode råd og prinsipper for organisering av planforum på bakgrunn av det innsamlede materialet i undersøkelsen. Behovet for å gjøre endringer i lov- og regelverk er også vurdert

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

NIVI Analyse

Forfattere

Magne Langset og Jørund K Nilsen

Språk

norsk