Last ned som PDF

8 sider

0.07 MB

Forsiden av dokumentet Analyse av kostnader i barnehager i 2011

Kartlegging

Analyse av kostnader i barnehager i 2011

Dokumentet er et foreløpig notat fra Telemarksforskning til Utdanningsdirektoratet, skrevet 3. september 2012. Dette notatet er en kortfattet foreløpig delrapport i prosjekt om analyse av kostnader i barnehager i 2011. Endelig kvalitetssikret rapport vil foreligge i løpet av november. Ifølge avtalen med Utdanningsdirektoratet skal denne delrapporten inneholde en kommentert tabell med kostnadstall for gjennomsnittskostnader per oppholdstime og per heldagsplass i kommunale og ikke-kommunale barnehager i 2011. I tillegg til kostnadstallene viser vi noen andre tabeller som er grunnlag for kostnad per oppholdstime og per heldagsplass.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning