Last ned som PDF

119 sider

0.64 MB

Forsiden av dokumentet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Studie

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

En sentral del av oppdraget fra Kunnskapsdepartementet var å utarbeide en typologi over samarbeidsaktiviteter. Den skulle favne ”hele spennet” av samarbeid. Vi har på basis av den gjennomførte utredningen kommet fram til en mulig typologisering av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv. Vi understreker at de aktivitetene som skal inkluderes favner så bredt og er så ulike både i hensikt og utforming, at det er en utfordrende oppgave å favne alle aktivitetene i en stringent typologi. Vi har på basis av to analysedimensjoner, som ble presentert i vår delrapport fra litteraturgjennomgangen utarbeidet en typologi for samarbeidsaktiviteter. Vi har videre kategorisert de former for samarbeid som vi har undersøkt i kartleggingen, innenfor tre typer av samarbeid.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk

Tema

utdanning og forskning