Last ned som PDF

24 sider

2.42 MB

Forsiden av dokumentet Kulturforskning 2008-2012. Sluttrapport

Statusrapport

Kulturforskning 2008-2012. Sluttrapport Programmet Kulturell verdsetting – KULVER

Programmet Kulturell verdsetting (KULVER) er nå avsluttet etter en femårig programperiode, 2008-2012. Det er det siste i rekken av Forskningsrådets kulturforskningsprogrammer siden midten av 1980-tallet. KULVER har vært et humanistisk orientert grunnforskningsprogram. Målet har vært å styrke og videreutvikle kulturforskningen og få fram ny kunnskap om kulturelle verdsettingsprosesser og estetisering. Programmets hovedtematikk har blitt belyst gjennom seks forskningsområder: Kunstfeltene, hverdagslivet, kunnskaps- og vitensformer, kulturarv og minnepolitikk, identitetsdannelser og interaksjonen mellom kunstfeltene og andre praksisfelt.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212032903

Tema

utdanning og forskning