Last ned som PDF

109 sider

5.1 MB

Forsiden av dokumentet Støybygg III

Veileder

Støybygg III Brukerveileder

StøyBygg III er et dataverktøy for beregning av innendørs støy fra utendørs støykilder. Verktøyet er utviklet av SINTEF IKT avdeling for akustikk for Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Avinor, Forsvarsbygg og Miljødirektoratet. Det er i denne veilederen fokusert på Statens vegvesen (SVV) sin bruk av programmet. Beregningsmetoden i StøyBygg III for beregning av innendørs lydnivå fra utendørs kilder er en videreutvikling av beregningsmetoden i Håndbok 47 fra Sintef Byggforsk. StøyBygg III versjon 3.0.100 er gjeldende versjon ved utarbeidelse av denne brukerveilederen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk