Last ned som PDF

26 sider

1.53 MB

Forsiden av dokumentet Petroleumsforskningen i 2015. Forskningsrådets innsats

Statusrapport

Petroleumsforskningen i 2015. Forskningsrådets innsats Avdeling for petroleum

Fossile brensler utgjør en meget høy andel av verdens energisystem, og vil fortsette å gjøre dette i lang tid framover. I de seinere årene har det vokst fram ny industri som utvinner gass og olje fra tette bergarter (ukonvensjonelle ressurser) som har medført endringer i verdens olje og gass marked. Det har vært et sterkt fall i oljepris. Klimaendringer som er knyttet til utslipp av CO2 gjør det nødvendig å utvikle og ta i bruk nye metoder for energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212035393

Tema

Energi utdanning og forskning