Last ned som PDF

10 sider

1.62 MB

Forsiden av dokumentet Lærdommer fra evalueringer av kontantoverføringer

Vedlegg

Evaluering

Lærdommer fra evalueringer av kontantoverføringer

Dette notatet er del av en serie av lærdommer fra evalueringer med formål å informere covid-19-responsen. Serien er etterspørselsbasert og forfattes av medlemmer av Covid-19 Global Evaluation Coalition, et samarbeid mellom evalueringsavdelinger i ulike land, FN-organisasjoner og andre multilaterale institusjoner, der evalueringsavdelingen i Norad er aktiv. OECD/DACs EVALNET er sekretariat for koalisjonen, og notatene publiseres fortløpende på koalisjonens nettside.   Notatet Lærdommer fra evalueringer om kontantoverføringer er utformet som en direkte respons på et uttrykt behov fra norsk politisk ledelse om mer kunnskap i Norad og Utenriksdepartementet om bruk av kontantoverføringer. Evalueringsavdelingen i Norad har utarbeidet notatet i samarbeid med det tyske evalueringsinstituttet, DEval. Det er basert på sammendrag av relevante evalueringer utført av koalisjonens medlemmer. Se også dette notatet publisert på koalisjonens nettside covid19-evaluation-coalition.org

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no