Last ned som PDF

174 sider

2.92 MB

Forsiden av dokumentet Nytt nasjonalt konsept – HelseIArbeid

Forhåndsutredning

Nytt nasjonalt konsept – HelseIArbeid Helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen og rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring - som grunnlag for mestring og arbeidsdeltakelse

Utviklingen innen fagområdet arbeid og helse taler for økt satsing på helsefremming, forebygging og tilbud om rask avklaring for store grupper med alminnelige helseplager. Raskere tilbake ordningen har siden oppstarten i 2007 utviklet et bredt utvalg arbeidsrettede tiltak i regi av både NAV og spesialisthelsetjenesten. Mange av tilbudene representerer nyutviklet tilnærming til pasienter som til nå ikke har hatt et fullgodt tilbud, og dermed ofte har havnet mellom «to stoler» i hjelpeapparatet. De senere årene har ordningen fokusert på grupper med vanlige muskel-skjelett plager og psykiske helseproblemer, og koblingen mellom disse plagene. Disse gruppene representerer store deler av fraværet fra arbeidslivet. I Oppfølgingsplanen for arbeid og psykisk helse 2013 - 2016 pkt. 32 gir Regjeringen følgende oppdrag: «På bakgrunn av erfaringer og forskningsresultater bør det i samarbeid med partene i arbeidslivet gjøres en vurdering om iBedrift, eventuelt deler av konseptet, bør innføres i flere fylker eller i hele landet som arbeidsmetodikk». Ansvaret er gitt til Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, med tidsramme fra 2013-2016.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

ISBN

9789264228283

Tema

Helse og omsorg