Last ned som PDF

60 sider

1.08 MB

Forsiden av dokumentet Smart mobilitet

Veileder

Smart mobilitet Veiledning og tiltak

Smart mobilitet er et av mange virkemidler for å legge til rette for en grønn og bærekraftig transportsektor. Gjennom å tilby smarte mobilitetstjenester skal transportbrukerne kunne ta miljøvennlige valg og samtidig ha tilgang til effektive og attraktive transporttjenester. Hensikten med rapporten er å gi en innføring i smart mobilitet og å gi støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak og tjenester for smart mobilitet i norske byer og tettsteder. Målgruppe for rapporten er medarbeidere i kommuner, fylkeskommuner og statlige etater som jobber med transport og mobilitet i et bredt perspektiv. Rapporten kan også være relevant for arealplanleggere, kollektivselskaper, rådgivere og leverandører.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk