Last ned som PDF

182 sider

5.35 MB

Forsiden av dokumentet Områdegjennomgang av støtteordninger i klimapolitikken

Områdegjennomgang

Områdegjennomgang av støtteordninger i klimapolitikken Menon-publikasjon nr. 1/2018

Prosjektet er utført på oppdrag fra Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Områdegjennomgangen vurderer støtteordningene i klimapolitikken, med hensikt om å få kartlagt i hvilken grad klimabegrunnede støtteordninger er kostnadseffektive og hensiktsmessig innrettet, og anbefale eventuelle forbedringer.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utfører

Menon Economics AS

Forfatter

Annegrete Bruvol mfl.

Språk

norsk

Tema

Næringsliv Klima og miljø

Virkemidler

finansieringsordning

Analysekriterier

effektivitet