Last ned som PDF

66 sider

9.56 MB

Forsiden av dokumentet Bekjempelse av fremmede skadelige organismer

Strategi/plan

Bekjempelse av fremmede skadelige organismer Tiltaksplan 2020-2025

Fremmede arter er én av de fem store negative påvirkningsfaktorene på naturmangfoldet globalt og i Norge. Fremmede skadelige arter påvirker mange av våre økosystemer slik at tilstanden er dårligere enn før. I Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold ble det bestemt at det skal utarbeides en ny tiltaksplan mot skadelige fremmede organismer. Målet med tiltaksplanen er at den negative påvirkningen fra fremmede arter på økosystemenes tilstand og deres evne til å levere økosystemtjenester, etter fem år skal være lavere enn ved tidspunktet for vedtakelse av planen. Planen synliggjør at sektorsamarbeidet er helt nødvendig for å begrense innførselen, spredningen og effektene av fremmede organismer. Det legges opp til at tiltaksgjennomføring og måloppnåelse blir evaluert ved utgangen av planens gyldighetsperiode.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utfører

Miljødirektoratet

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788245705201

Tema

Klima og miljø