Evaluering

Country Evaluation Brief - Niger

Denne briefen om Niger er en del av en rapportserie fra evalueringsavdelingen - Country Evaluation Briefs (CEB) - som samler og oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte partnerland.  Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene bedre tilgjengelig for dem som arbeider med disse landene til daglig, og for andre interesserte.  I referanselisten finnes det direkte lenker til de underliggende evalueringsrapportene og andre relevante dokumenter. I tilleggsdokumentet Evaluation Portrait finnes også korte sammendrag av disse rapportene. Dette dokumentet vil senere kunne oppdateres med fremtidige evalueringer.  Sammenstillingen av informasjon fra eksisterende evalueringer og andre relevante rapporter ble utført av Particip GmbH på oppdrag av evalueringsavdelingen i Norad. 

Publisert

Eier

Norad

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788283690576