Last ned som PDF

142 sider

13.82 MB

Forsiden av dokumentet Måling av vegoverbygning, bæreevne og  grøftedybder

Kartlegging

Måling av vegoverbygning, bæreevne og grøftedybder E8 Borealis, Skibotn-Riksgrense Finland, Troms- og Finnmark fylke

I forbindelse med testprosjektet E8 Borealis i 2019 ønsket Statens vegvesen å sammenligne ulike utstyr for måling av dekketilstand og få dokumentasjon på forskjeller og fordeler/ ulemper for de ulike systemer. I tillegg er det ønskelig å få best mulig dokumentasjon av dekketilstand på E8 Skibotn-Riksgrense Finland i Troms og Finnmark fylke. Målingene er gjort både med tanke på overflatetilstand (spor, jevnhet, skader, tekstur og friksjon) og strukturell styrke/bæreevne og vegens oppbygning. Denne rapporten er en dokumentasjon av de målinger som er utført av vegoverbygning, bæreevne og grøfter. Rapporten sammenfatter resultater fra undersøkelsene, og ser også på bruken og nytten av dataene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk

ISBN

9781988512136