Last ned som PDF

16 sider

1.2 MB

Forsiden av dokumentet Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Vedlegg

Kartlegging

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Postog teletilsynet (PT) i oppdrag å gjennomføre en sårbarhetsanalyse av mobilnettene. Analysen er utført i samarbeid med konsulentselskapene Nexia og Styrmand, og med aktiv medvirkning fra tilbyderne. Formålet med kartleggingen er å gi myndighetene en oversikt over sårbarhetene i mobilnettene sett i lys av de siste årenes trafikk- og teknologiutvikling, samt endring i bruksmønstre. Analysen konsentrerer seg mest om de sentrale delene av nettene (kjernenettene). PT har valgt en bred tilnærming og sett etter sårbarheter innenfor både selve nettene og i organisasjonene. Mandatet innebar også å foreslå tiltak for å redusere sårbarheten i mobilnettene.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Språk

norsk