Last ned som PDF

32 sider

2.5 MB

Forsiden av dokumentet Korrosjonsbeskyttelse av stålbruer - Vurderinger

Kartlegging

Korrosjonsbeskyttelse av stålbruer - Vurderinger Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Denne rapporten inngår i en serie rapporter fra Statens vegvesens etatsprogram Varige konstruksjoner, 2012-2015. Målsetning med arbeidet som er rapportert her har vært: (1) Vurdere og analysere årsaker til de feil og mangler som er observert. (2) Vurdere konsekvens (levetid) av dagens bruer. (3) Vurdere dagens spesifikasjoner (Håndbok R762), og i hvilken grad de er tilpasset dagens teknologi og nasjonal og internasjonal kunnskap på fagområdet. I tillegg er forventet levetid til Vedlikeholdssystem 1 – 3 vurdert. TSA og tykkfilmsbelegg er også vurdert, hovedsakelig basert på erfaringer fra offshore olje og gass installasjoner.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk

ISBN

9788214058536