Last ned som PDF

180 sider

12.94 MB

Forsiden av dokumentet Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid

Evaluering

Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid

På opdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, på vegne av Oppfølgingsgruppa for IA-avtalen, har Sintef har gjennomført en studie om partsamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Studien er gjennomført som en case-studie av ulike virksomheter og beskriver hvordan partssamarbeid kan være en stor ressurs i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Marte Pettersen Buvik, Sylvi Thun og Lisbeth Øyum

Språk

norsk

ISBN

9788214069402

Tema

Arbeidsliv

Virkemidler

administrasjon

Analysekriterier

virkning/effekt