Last ned som PDF

136 sider

4.06 MB

Forsiden av dokumentet Tiltak for fotgjengere og kollektivtrafikk i bykryss

Studie

Tiltak for fotgjengere og kollektivtrafikk i bykryss Internasjonale erfaringer og effektstudier

Norske og utenlandske effektstudier og erfaringer med ni fotgjenger- og syv kollektivtrafikktiltak i bykryss samt shared space (sambruksområde) er innsamlet og sammenfattet. Gangfelt forbedrer fotgjengeres fremkommelighet og trygghet, men har en negativ sikkerhetseffekt. Suppleres gangfelt med et eller flere av de andre fotgjengertiltak, kan denne negative effekten i større eller mindre grad elimineres, samtidig med at fotgjengeres fremkommelighet og trygghet forbedres. Tiltak som allerede brukes, bør brukes ennå mer, og tiltak som ikke brukes, bør testes ut og evalueres i demonstrasjonsprosjekter. Alle kollektivtrafikktiltakene ser ut til å forbedre bussenes fremkommelighet i kryss, men den empiriske dokumentasjonen for dette er mangelfull, og flere effektstudier etterlyses.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Språk

norsk

ISBN

9788248011620