Last ned som PDF

30 sider

1.16 MB

Forsiden av dokumentet Et liv uten vold

Strategi/plan

Et liv uten vold

Handlingsplanen med konkrete tiltak på områdene forebygging, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, straffeforfølging og samarbeid og samordning.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

tysk