Last ned som PDF

26 sider

0.46 MB

Forsiden av dokumentet Sluttrapport for 2020 om økonomiske konsekvenser av covid-19-situasjonen for kommunesektoren

Kartlegging

Sluttrapport for 2020 om økonomiske konsekvenser av covid-19-situasjonen for kommunesektoren

Regjeringen satte i april 2020 ned en arbeidsgruppe for å gå gjennom hvilke typer utgifter og inntekter som blir påvirket av utbruddet av koronaviruset, og gi et anslag på hvor mye de ulike typene utgifter og inntekter utgjør. Arbeidsgruppen består av representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, kommunesektoren og KS.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

Covid-19

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

kostnader