Last ned som PDF

156 sider

1.07 MB

Forsiden av dokumentet Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte, 2008

Studie

Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte, 2008

På vegne av Utdanningsdirektoratet og Ungt Entreprenørskap har Østlandsforskning gjennomført prosjektet Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte. I undersøkelsen deltar 1700 elever i ungdomsskolen, 1400 elever i videregående skole, og rundt 50 lærere. Studien tar utgangspunkt i strategiplanens brede tilnærming til begrepet entreprenørskap. Målet er å undersøke hvorvidt opplæring til entreprenørskap bidrar til å utvikle elevers kompetanse i entreprenørskap, det vil si; kreative evner, kunnskap om samarbeid, evner for konflikthåndtering, vilje til å ta initiativ, akademiske selvtillit, og til positive holdninger til entreprenørskap. I tillegg ses det på andre mulige effekter som trivsel, faglige prestasjoner og skolemotivasjon.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Vegard Johansen, Asgeir Skålholt og Tuva Schanke

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788273566294

Tema

utdanning og forskning