Last ned som PDF

87 sider

0.98 MB

Forsiden av dokumentet Evaluation of the Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women’s Law (SEARCWL)

Evaluering

Evaluation of the Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women’s Law (SEARCWL)

Masterprogrammet i Kvinnerett ved UOZ. Hvordan kan kjønnsdiskriminering takles? Et viktig utgangspunkt for å få fjernet diskriminering er å identifisere mangler i lovverk, politikk, og i avgjørelser som tas. Når de som sitter i posisjoner hvor de kan påvirke endring får analytiske ferdigheter blir de en mektig kraft. Dette er tilfelle med mange av de som har deltatt på det regionale masterprogrammet i kvinnerett ved Senter for Kvinnerett, Universitetet i Zimbabwe. Fra 2003 og fram til i dag har 195 kandidater gjennomført studiet og kan kalle seg Master i Kvinnerett. Studentene kommer fra 12 land i Sørlig og Østlige Afrika, flest fra Zimbabwe, Kenya, Tanzania, Malawi og Zambia.  79 prosent av studentene er kvinner. De nyutdannede er aktive innenfor politi, domstoler, internasjonale organisasjoner, universitet, offentlig og privat sektor. Mot slutten av 2012 ble programmet evaluert. NIBR utførte oppdraget på bestilling fra ØKS og den uavhengige evalueringen ble ledet av Dr. Peris Jones. Teamet ble bedt om å vurdere virkningen av programmet og programmets bærekraft. Metoden for evaluering var er survey som ble sendt til tidligere deltakere på Masterprogrammet, samt feltarbeid i Zimbabwe, Zambia og Kenya.

Publisert

Eier

Norad

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788275486811