Last ned som PDF

21 sider

0.52 MB

Forsiden av dokumentet Programplan 2018 -

Strategi/plan

Programplan 2018 - Stort program for klima – KLIMAFORSK

Denne programplanen for KLIMAFORSK er en teknisk revisjon av programplanen fra 2014, som var resultat av et omfattende forarbeid i tiden før programmets oppstart. Klimaendringene er blant vår tids største samfunnsutfordringer. Stort program for klima, KLIMAFORSK, skal føre til fremragende forskning og kunnskap om klima til beste for samfunnet. KLIMAFORSK skal gi et betydelig bidrag til å dekke Norges forskningsbehov på området. Dette inkluderer forståelsen av naturlige variasjoner i klimasystemet og menneskenes påvirkning på klimaet, klimaets påvirkning på natur og samfunn, samfunnets tilpasning til klimaendringer, og virkemidler og tiltak for reduserte klimagassutslipp. KLIMAFORSK dekker hele bredden av forskning og annen kunnskapsproduksjon om klima. Flere programmer i Forskningsrådet finansierer forskning på klimaspørsmål, og programplanens mål kan best nås gjennom samarbeid og arbeidsdeling med disse. KLIMAFORSK er kjerneprogrammet og skal bidra til helhetlig forvaltning av klimaforskningen i Forskningsrådet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212037854

Tema

Klima og miljø utdanning og forskning