Last ned som PDF

21 sider

2.55 MB

Forsiden av dokumentet Forskning og innovasjon til pasientens beste

Statusrapport

Forskning og innovasjon til pasientens beste Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015

De fire regionale helseforetakene har samarbeidet om å lage denne rapporten på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Alle helseforetak i Norge er pålagt å sørge for forskningsaktivitet i klinikken. I dagens helsepolitikk er satsingen på økt brukermedvirkning sentral for å skape pasientens helsetjeneste. Prosjektene i denne rapporten illustrerer at forskning og innovasjon foregår over hele landet, på universitetssykehus så vel som på mindre sykehus og institusjoner. Forskning og innovasjon ved helseforetakene foregår innenfor de fleste fagfelt og bidrar daglig til ny medisinsk kunnskap og teknologi som i mange tilfeller får internasjonal betydning. Dette er viktig for pasientene som drar nytte av bedre helsetjenester og høy kompetanse blant helsepersonell, samtidig som det fører til stadig flere bedriftsetableringer. Ved å involvere pasientene hele veien bidrar forskning og innovasjon også til å bygge opp under pasientens helsetjeneste.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Tanja Katrine Schiøtz Wigley mfl.

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg

Nøkkelord

Sykehus, forskning

Virkemidler

innovasjon forskning