Last ned som PDF

36 sider

5.59 MB

Forsiden av dokumentet Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken 2016

Studie

Dybdeanalyse av dødsulykker i vegtrafikken 2016 Region vest

Denne rapporten oppsummerer resultatene for Region vest 2016, og viser utviklingstrekk i årsaksbildet i perioden 2005-2016. Rapporten peker på årsaksfaktorer bak ulykkene og skadeomfang, både innen trafikantadferd, kjøretøysikkerhet og forhold ved vegen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Hans Olav Hellesøe

Språk

norsk