Last ned som PDF

80 sider

1.82 MB

Forsiden av dokumentet En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord

Kunnskapsoppsummering

En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord

Rapporten er en systematisering og sammenstilling av eksisterende kunnskap om utviklingstrekk i Nord-Norge og nordområdene. Rapporten er avgrenset til vekst og verdiskaping i nord, og synliggjør geografiske forskjeller etter sentralitet, og har et eget kapittel om samiske samfunn, næringer og institusjoner.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

May-Britt Ellingsen og Nils Aarsæther

Språk

norsk

ISBN

9789264268234

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

Nord-områdene