Last ned som PDF

187 sider

2.76 MB

Forsiden av dokumentet Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing

Kartlegging

Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing Praksis og prinsipper

Det ble gjennomført over 200 lokale folkeavstemninger i forbindelse med kommunereformen, noe som har ført til stor oppmerksomhet om bruken av folkeavstemninger som demokratisk verktøy. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utlyste derfor et forskningsprosjekt om disse lokale folkeavstemningene. Institutt for samfunnsforskning, i samarbeid med Uni Research Rokkansenteret og Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, fikk oppdraget med å gjennomføre undersøkelsen. Rapportens mange analyser og konklusjoner er ment å bidra til refleksjon i det videre arbeidet med lokale folkeavstemninger.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Jo Saglie og Signe Bock Segaard

Språk

norsk

ISBN

9788277635675

Tema

statsforfatning og demokrati

Nøkkelord

Valg og demokrati, Valg