Last ned som PDF

101 sider

3.2 MB

Forsiden av dokumentet Konseptvalgutredning for utvikling av Nationaltheatret

KVU/KS1/KS2

Konseptvalgutredning for utvikling av Nationaltheatret

Denne konseptvalgutredningen (KVU) er utarbeidet som et beslutningsunderlag om hvilke bygningsmessige tiltak som må gjennomføres for å legge til rette for en ønsket utvikling av Nationaltheatrets virksomhet. Nationaltheatret er en av landets ledende scener for teaterkunst. Bygningen og de tekniske anleggene bærer preg av manglende og forsømt vedlikehold over mange år. Det er et stort behov for fornyelse av bygningsmassen, og utskiftning av tekniske anlegg. På bakgrunn av det omfattende behovet og de høye kostnadene for oppgradering og rehabilitering, har Regjeringen besluttet at det skal gjennomføres en KVU/KS 1-prosess i henhold til statens prosjektmodell for store investeringsprosjekter. Målet med prosessen er «å få belyst alle nødvendige sider av Nationaltheatrets rammevilkår i et 50-års perspektiv». Det er en grunnleggende forutsetning at Nationaltheatrets bygning skal rehabiliteres og oppgraderes som teater. Utredningen er utarbeidet av Terramar AS, Oslo Economics AS og Snøhetta AS på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utførere

Systra Norge AS, Oslo Economics AS og Snøhetta Design AS

Språk

norsk