Last ned som PDF

95 sider

2.1 MB

Forsiden av dokumentet Innplassering av kvalifikasjoner 
fra ikke-formell opplæring i 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Forhåndsutredning

Innplassering av kvalifikasjoner fra ikke-formell opplæring i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt i 2011, med utgangspunkt i kvalifikasjonene fra utdanningssystemet. Kunnskapsdepartementet oppnevnte på denne bakgrunn Utvalg om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet den 11. oktober 2013. Utvalget skal utrede og komme med forslag til hvordan opplæringstilbud utenfor det formelle utdanningssystemet kan innplasseres i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Utvalg

Forfatter

Jan Ellertsen mfl

Språk

norsk