Last ned som PDF

154 sider

1.55 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering og behovsundersøkelse av læremidler med statstilskudd

Evaluering

Evaluering og behovsundersøkelse av læremidler med statstilskudd

Evalueringen skal gi Utdanningsdirektoratet og øvrige utdanningsmyndigheter et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med kvalitet i opplæringen. Evalueringens del 1 har hatt til formål å vurdere hvorvidt læremidlene som er utviklet med tilskudd oppfyller tilskuddsordningens krav. I tillegg har Rambøll undersøkt bruken av læremidlene, både trykte og digitale komponenter, hvordan tilskuddsforvaltningen fungerer og hvordan bransjer og fagmiljøer bidrar til læremiddelutvikling. I del 2 av dette oppdraget har vi hatt til formål å vurdere innenfor hvilke fag, årstrinn og til hvilke (under)grupper av elever, det er spesielt behov for å utvikle læremidler for. Denne delen av undersøkelsen har imidlertid ikke sett på smale fagområder, men kun konsentrert seg om multifunksjonelle læremidler og læremidler for minoritetsspråklige elever.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no