Last ned som PDF

14 sider

1.11 MB

Forsiden av dokumentet FoU-strategi for justis- og beredskapssektoren 2015–2019

Strategi/plan

FoU-strategi for justis- og beredskapssektoren 2015–2019

I takt med at samfunnet endrer seg er det behov for forskning og annen kunnskap for å belyse samfunnsutfordringer som grunnlag for politikk- og tjenesteutvikling i justis- og beredskapssektoren. Dette er den første helhetlige FoU-strategi for justis- og beredskapssektoren. Hensikten med strategien er å styrke og målrette forskningsarbeidet og tydeliggjøre prioriteringen av forskningsinnsatsen i sektoren. I tillegg er et formål med strategien å synliggjøre for forskningsmiljøene hvilke behov sektoren har for FoU. Strategien gjelder for en fireårsperiode, fra 2015- 2019.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utfører

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk