Last ned som PDF

51 sider

1.02 MB

Forsiden av dokumentet Utredning om tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner

Forhåndsutredning

Utredning om tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner

Utredningen er en oppfølging av en nylig gjennomført kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling. Hovedformålet med utredningen er å se nærmere på tiltak som kan øke små distriktskommuners deltakelse i statlige, innovasjonsfremmende virkemiddelordninger og stimulere til økt innovasjon og utvik

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Telemarksforskning

Forfattere

Bent Aslak Brandtzæg og Ailin Aastvedt

Språk

norsk

ISBN

9788233603328

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

innovasjon i små distriktskommuner

Virkemidler

innovasjon

Analysekriterier

utfordringsbildet mulighetsrommet