Last ned som PDF

98 sider

0.73 MB

Forsiden av dokumentet Konkurranseflater mot EØS-land i arbeidsgiver-avgiftssone 2, 3 og 4

Studie

Konkurranseflater mot EØS-land i arbeidsgiver-avgiftssone 2, 3 og 4

I rapporten kartlegges konkurranseflatene mellom norske foretak i sonene 2,3 og 4 med redusert arbeidsgiveravgift og konkurrenter i andre EØS-land. For industriforetak er konkurranseflatene kartlagt på grunnlag av regionaliserte eksportog importdata. For foretak i tjenesteytende sektor er konkurranseflatene i hovedsak kartlagt på basis av kunnskap om markedsforholdene i de ulike bransjene og intervjuer med et utvalg av foretakene. Vi finner at de fleste foretak innen industri har konkurranseflater mot konkurrenter i EØS særlig som følge av den store bredden i norsk industrivareimport. Det er likevel enkelte industriforetak som opererer i lokale markeder. På den annen side opererer foretakene i 213 av 285 bransjer i tjenesteytende sektor i sone 2, 3 og 4 i lokale markeder, det vil si 75 prosent av bransjen har ingen vesentlig konkurranseflate mot EØS-foretak.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk

ISBN

8276456685