Last ned som PDF

208 sider

2.56 MB

Forsiden av dokumentet Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger

Forhåndsutredning

Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger

Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte 11. september 2015 et utvalg som ble bedt om å vurdere spørsmål knyttet til aldersgrensen i arbeidsmiljøloven og tilpasninger i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven gir i dag adgang til å bringe et arbeidsforhold til opphør på grunn av alder når arbeidstaker fyller 72 år. Aldersgrensen ble hevet fra 70 til 72 år 1. juli 2015. Mandatet har vært å vurdere tilpasninger i arbeidslivet med sikte på å kunne ytterligere heve, eller fjerne, aldersgrensen for opphør av oppsigelsesvernet etter arbeidsmiljøloven. Utvalget har sett særlig på rettigheter og plikter mellom partene etter arbeidsrettslig regelverk, blant annet de særlige rettighetene til eldre arbeidstakere. Utvalget har ut fra ulike hensyn vurdert endringsbehov og -muligheter i lys av en mulig høyere eller fjernet aldersgrense

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Utvalg

Forfatter

Marianne Berg mfl.

Språk

norsk

Tema

Arbeidsliv

Nøkkelord

Arbeidsmiljø og sikkerhet, Pensjon, trygd og sosiale tjenester,

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

treffsikkerhet